නිවේදනයයි - ශාස්ත්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව වාර්ෂික පරීක්ෂණය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇත

නිවේදනයයි2020.07.18 දින ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබු ශාස්ත්‍රපති/සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි විභාගය (පෙබරවාරි/මාර්තු 2020 විභාගයේ ඉතිරි කොටස) රටේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති බව දන්වා සිටිමි.

ඒ අනුව, විභාග ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීම ද පසුව දැනුම්දෙන තුරු කල් දමා ඇත.
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී,
පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය
2020/07/14

Last modified on Tuesday, 14 July 2020 09:21
Rate this item
(1 Vote)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+094 (112) 903 952

+094 (112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.